Klasická elektrodynamika

Peticenemocnicesusice.cz Klasická elektrodynamika Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Alexander Nikolajevič

NÁZEV SOUBORU: Klasická elektrodynamika.pdf

POPIS

Kniha predstavuje konspekt prednášok z klasickej elektrodynamiky a je určená pre tých, ktorí majú základné vedomosti z oblasti elektriny a magnetizmu a taktiež matematickej analýzy, a ktorí by chceli získať ucelenejšiu a systematickú predstavu o teoretických základoch a matematických metódach klasickej elektrodynamiky. Knihu je možné rozdeliť do štyroch základných častí. V prvej časti sú definované základné rovnice elektrodynamiky, pojednáva sa o vzťahu medzi ich diferenciálnym a integrálnym tvarom, definujú sa potenciály elektromagnetického poľa, študujú sa kalibračné transformácie a im zodpovedajúce dodatočné podmienky. Druhá časť pojednáva o relativisticky kovariantnej formulácii elektrodynamiky v terminológii Lorentzových transformácií. Tretia časť sa zaoberá prevažne elektro- a magnetostatikou. Riešenie zodpovedajúcich úloh je uvedené explicitne. Štvrtá časť pojednáva o samotnej dynamike. Zahŕňa analýzu problematiky, ku ktorej patrí všeobecné riešenie vlnovej rovnice, vyžarovanie ľubovoľne sa pohybujúcich nábojov a vyžarovanie lokalizovaných zdrojov.

Trávit čas knihou Klasická elektrodynamika! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Klasická elektrodynamika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Elektrón - Wikipédia

Klasická elektrodynamika (2.r) Sylabus přednášky Poznámky k přednáškám Zadání domácích úloh Ukázka příkladů ze zkoušky Numerická relativita Vybrané partie OTR
Klasická elektrodynamika. Umístění: start » experimenty » faradayova_klec. Poslední úpravy Index Přihlásit se. Úvodní stránka. Experimenty. Ověření Coulombova zákona. Ověření Coulombova zákona (2. verze) Faradayova klec. Deskový kondenzátor - jednoduchý model. Ampérův zákon. Multipólový rozvoj.