Pidipohádky z jednoho sklepa

Peticenemocnicesusice.cz Pidipohádky z jednoho sklepa Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Janina Borowska

NÁZEV SOUBORU: Pidipohádky z jednoho sklepa.pdf

POPIS

Ve sklepě jed­noho domu odpo­čívá něko­lik vyslou­ži­lých věcí – sád­rový trpas­lík, toa­letka, kla­vír, hodiny, starý gra­mo­fon, sekre­tář, sud na kyselé zelí. Spo­lečně nos­tal­gicky vzpo­mí­nají na staré časy, kdy ještě byly uži­tečné. Není to ale vzpo­mí­nání nijak smutné – spo­leč­nost jim dělají dvě myší rodinky. A zvlášť zají­mavé to začne být ve chvíli, kdy se z cest po světě vrátí dob­ro­druh myšák Vin­cent a vypráví myším dětem své pří­běhy z dalekých krajů. Knize dodává oso­bi­tou atmo­sféru jak poe­tika Janiny Borowské, tak krásné pero­kresby Fran­tiška Lopoura.

Hledáte knihu Pidipohádky z jednoho sklepa? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Janina Borowska? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Kysele zeli | HLEDEJCENY.cz

Knihu Pidipohádky z jednoho sklepa si nyní můžete zakoupit ve vašem oblíbeném knikupectví. Doporučená prodejní cena je 120,- Kč Distribuci knihy zajišťuje PEMIC BOOKS a. s.
Vzpomínky pamětnice - Z jednoho Podolí do druhého Vyprávění paní Evy Střížovské (1943) se čte jako dobrodružný cestopis. Zavede vás postupně do nouzové kolonie na Slatinách, do Nuslí, na Vinohrady a do Podolí. Pohodlně se uvelebte, okružní jízda minulostí právě začíná… Narodila jsem se v roce 1943.