Zmizet

Peticenemocnicesusice.cz Zmizet Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Petra Soukupová

NÁZEV SOUBORU: Zmizet.pdf

POPIS

Intimní rodinné či partnerské vztahy jsou tradiční doménou ženských a dívčích románků. Vyšší literatura se tohoto tématu jako by bála a možná i trochu štítila. Tím větší pozornost potom budí, dokáže-li je nějaký autor uchopit neprvoplánově, nesentimentálně a netradičně. Petře Soukupové se to podařilo hned v první knize nazvané K moři. I v jejím novém souboru tří rozsáhlých povídek jsou hlavním tématem rodinné vztahy. Tentokrát však autorka zvolila stylizaci dětského hrdiny. V prvních dvou textech jsou děti vypravěči příběhu, ve třetím je vypravěčem sice již dospělá žena, ale těžištěm jsou její vzpomínky na dětství. Ve všech povídkách se hrdinové snaží vyrovnat s určitým rodinným traumatem, které je vzdaluje od jejich blízkých, nutí je hledat identitu a místo v rodině. Nejde však o dramatické filmové zvraty, které by životy hrdinů převracely naruby, to podstatné se odehrává v nitru postav. Do tohoto velmi intimního prostoru však dokáže autorka čtenáře vtáhnout natolik, že je schopen sdílet i ta nejsubtilnější vnitřní hnutí a nazírat je jako skutečná existenciální dramata. Zdá se to být i poněkud paradoxní, neboť jazyk vyprávění téma spíše zcizuje a zaznamenává jakoby chladným okem kamery. I v tom se však projevuje vypravěčský talent Petry Soukupové. Nová kniha lapidárně nazvaná Zmizet tak představuje v rámci současné české literatury polohu, která neláká čtenáře prvoplánovou exkluzivitou, zato jej nutí přemýšlet i nad zdánlivě nedramatickými okamžiky jeho života. A mimo jiné i v tom je smysl každé dobré literatury.

Trávit čas knihou Zmizet! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zmizet a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

zmizet překlad z češtiny do angličtiny - Seznam Slovník

Zajímavé otázky v kategorii Věda. Proč se říká "udělat botu"? (1 odpověď) Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo./ Dovede dobře číst v knize jen ten, kdo dovede dobře číst ve vlastní duši?
Camille Preakerová, reportérka z deníku St. Louis Chronicle, je vyslána do rodného venkovského městečka Wind Gap, aby informovala o případu dvou pohřešovaných dívek, z nichž jedna byla nalezena mrtvá a vše nasvědčuje tomu, že byla zavražděna. Úkol,…