Případy z římského práva

Peticenemocnicesusice.cz Případy z římského práva Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: David Falada

NÁZEV SOUBORU: Případy z římského práva.pdf

POPIS

Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do její podstaty by proto mělo patřit do základní výbavy každého současného právníka. Právě k tomu slouží tato sbírka případů z římského práva. Jedná se o soubor testů určených nejen k procvičení látky z tohoto oboru, ale stejně tak by měly budoucím právníkům pomoci k tomu, aby se naučili pracovat s texty obsahujícími právní informace. Texty zahrnuté do této publikace jsou výlučně výsledkem fantazie jejich autorů, kteří se snažili nejen o co jejich největší rozmanitost, ale zároveň i srozumitelnost a v neposlední řadě také o to, aby byly zachovány dobové reálie starověkého Říma; i ty totiž někdy mohou pomoci najít cestu ke správnému vyřešení některých otázek. K tomu, aby byly správně zodpovězeny všechny otázky, je samozřejmě nezbytné mít znalosti z římského práva, někdy je však třeba zapojit také kombinační schopnosti, logické myšlení i obyčejnou pozornost. Soubor právních případů z antického Říma by měl studentům práv nejen pomoci zvládnout jistě nelehkou materii římského soukromého práva, ale stejně tak naučit se právnicky myslet.

Případy z římského práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor David Falada. Přečtěte si s námi knihu Případy z římského práva na peticenemocnicesusice.cz

Případy z římského práva - odpovědi - římské právo - StuDocu

Případy z římského práva - odpovědi. JEdnotlivé případy-digesta (výběr) University. Univerzita Palackého v Olomuci. Course. římské právo. Uploaded by. Honza Vytřísal. Academic year. 2015/2016
Případy z římského práva / Vydáno: (2013) Případy římského senátora / Hlavní autor: Skřejpek, Michal, 1957- Vydáno: (2002) Případy římského praetora / Hlavní autor: Skřejpek, Michal, 1957- Vydáno: (2007)