Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi

Peticenemocnicesusice.cz Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jana Hanuliaková

NÁZEV SOUBORU: Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi.pdf

POPIS

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach. Zámerom je nadviazať na teoretické poznatky a východiská a doplniť ich o praktické námety a konkrétne príklady aktivít, prostredníctvom ktorých môžu učitelia intervenovať do klímy triedy a následne ich aplikovať do pedagogickej praxe a práce.

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Hanuliaková. Přečtěte si s námi knihu Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi na peticenemocnicesusice.cz

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi - Jana ...

Pedagogická orientace je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů.
Pedagogická orientace je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů.