Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát

Peticenemocnicesusice.cz Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: M. Lojda

NÁZEV SOUBORU: Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát.pdf

POPIS

Zborník z rovnomenného odborného seminára, ktorý sme zorganizovali 12. 11. 2008 v Bratislave. Podujatie bolo venované úsiliu nebezpečných sektárskych spoločenstiev prenikať do edukačných systémov prostredníctvom alternatívneho vzdelávania (napr. Rodová škola). Pozvaní psychológovia, pedagógovia, duchovní, sociálni a osvetoví pracovníci i príslušníci policajného zboru tu mali možnosť prezentovať a porovnávať svoje poznatky a skúsenosti v tejto oblasti.

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor M. Lojda. Přečtěte si s námi knihu Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát na peticenemocnicesusice.cz

Rodina tínedžerky, ktorá ušla k organizácii Islamský štát ...

Kým rodina má pri výchove klásť dôraz na citový a morálny rozvoj, škola by sa mala zamerať na rozumovú stránku dieťaťa, rozvoj jeho myslenia a poznávacích funkcií. Školské prostredie však nemôže úplne nahradiť rodinu, aj preto, že tam nie sú biologické väzby, varuje psychológ a pedagóg Miron Zelina.
Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár) 3.12.2008, Miroslav Lojda , Nielen o škole Dňa 12. novembra 2008 usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave odborný seminár, ktorého cieľom bolo poukázať na prenikanie často potenciálne nebezpečných spoločenstiev do edukačného systému ...