Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů

Peticenemocnicesusice.cz Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Boris Kreuzberg

NÁZEV SOUBORU: Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů.pdf

POPIS

Účelem publikace je diagnostické zobrazování těchto nádorů v různých diagnostických modalitách. Jsou uvedeny různé zobrazovací metody, kromě jejich charakteristiky je vždy uveden přínos k diagnostice. Sledované nádory nejsou příliš rozšířenými tumory v populaci, ale tvoří svébytnou a zejména obtížnou diagnosticko-terapeutickou skupinu.

Hledáte knihu Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Boris Kreuzberg? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Racionální předoperační diagnostika benigních a maligních ...

Jsou zmíněny trendy vývoje v posledních 30 letech a poté je věnována pozornost zobrazování neuroendokrinních nádorů, zátěžovému perfuznímu zobrazení myokardu pomocí CT, chemické analýze složení močových konkrementů, multiparametrickému zobrazování nádorových procesů na 3T magnetické rezonanci, hybridnímu zobrazení pomocí PET/MR, zobrazování polytraumat na ...
1998 - obhajoba kandidátské práce "Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů měkkých částí" 1999 - 2003 děkan LF UK Plzeň 2003 - přednosta RDG kliniky FN v Plzni. Studijní pobyty a stáže: 1992 - studijní pobyt ve Vídni, Allgemeines Krankenhaus, Radiodiagnostiche Klinikum (Vorstand: prof.H. Pokiesser)