Krizový management ve veřejné správě

Peticenemocnicesusice.cz Krizový management ve veřejné správě Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Jaroslav Rektořík

NÁZEV SOUBORU: Krizový management ve veřejné správě.pdf

POPIS

Celosvětový pohled i domácí příklady ukazují na vzrůstající význam krizového managementu ve veřejné správě. Při řešení mimořádných situací záleží na schopnostech a dovednostech orgánů a pracovníků veřejné správy, kteří těmto událostem čelí. Záměrem knihy je zajistit doplnění znalostí o aktuálních problémech krizového řízení ve veřejné správě u zaměstnanců státní správy, úředníků a zastupitelů územních samosprávných celků, studentů ekonomicko-správních, ekonomických, právních a sociálních fakult vysokých škol a vyšších odborných škol a v neposlední řadě u každého občana, který má (měl by mít) ve vlastním zájmu o problematice krizových situací potřebné znalosti. Důraz je kladen jak na legislativní bázi krizového řízení, tak na ekonomické souvislosti. Teorie je v publikaci spjata s praxí, a to včetně odkazů na řešené příklady a události. V prvním bloku učebnice jsou objasněny hrozby terorismu a asymetrické války, bezpečnostní politika a bezpečnostní systém ČR, operační příprava státního území, pojetí obranné infrastruktury NATO a úkoly AČR a Policie ČR v systému krizového řízení. V druhém bloku je zvláštní pozornost věnována přípravě na nevojenské krizové situace, hospodářským opatřením pro krizové stavy, dokumentaci krizového plánování, přípravě na mimořádné události, záchranným a likvidačním pracím, ochraně obyvatel a související požární ochraně. Součástí bloku je i informativní přehled přístupů k řešení krizového řízení ve vybraných vyspělých zemích. Třetí blok se orientuje na osvětlení financování krizového řízení ve veřejné správě včetně příkladů využití finančních nástrojů. Poslední část tohoto bloku je zaměřena na specifika kontroly jako nástroje krizového řízení ve veřejné správě.

Krizový management ve veřejné správě je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Rektořík. Přečtěte si s námi knihu Krizový management ve veřejné správě na peticenemocnicesusice.cz

Krizový management ve veřejné správě - Teorie a praxe ...

Důraz je kladen na podstatu řešení krizových situací a kvalitu krizového managementu ve veřejné správě. Požadavky: Minimálně 80 % přítomnost studenta/studentky na cvičeních. ... Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004.
1 REKTOŘÍK Jaroslav KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Teorie a praxe Obsah Úvod ..... 9