Pamäť literárnej vedy

Peticenemocnicesusice.cz Pamäť literárnej vedy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Oľga Vaneková

NÁZEV SOUBORU: Pamäť literárnej vedy.pdf

POPIS

Zborník vznikol pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Ambruša (1914 - 1993), jedného z najuznávanejších odborníkov v oblasti textológie a editorstva. Poukazuje na dôležitosť a význam jeho vedeckých a editorských aktivít pre výskum a ukazuje, ako na výsledky jeho mnohostranného bádania nadväzujú nasledujúce generácie literárnych vedcov a kde, do akých problémových polí sa výskum ním sledovaných otázok situuje dnes. Osobnosť J. Ambruša pripomína odborná reflexia jeho pôsobenia aj spomienky bývalých spolupracovníkov. Odborný a ľudský profil J. Ambruša podáva biografické kalendárium, ktorého súčasťou je aj rozhovor iniciovaný S. Šmatlákom a publikovaný na sklonku Ambrušovho života, s akcentom na moment, že na cestu za vedeckým poznaním sa nemožno vydať bez osobného zaujatia skúmanou problematikou. V štvrtej časti zborníka sú zahrnuté tri pôvodné štúdie J. Ambruša, ktoré predstavujú rozličné fázy jeho vedeckého výskumu: O vydávaní slovenských literárnych prameňov, Spor Palkovičovcov, Ján Valentini (1756 - 1812).

Trávit čas knihou Pamäť literárnej vedy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Pamäť literárnej vedy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Pamäť literárnej vedy - Timotea Vráblová | Knihy.ABZ.cz

Zborník približuje osobnosť literárnej vedkyne Gizely Gáfrikovej (1945 - 2014), dlhoročnej pracovníčky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Táto vynikajúca znalkyňa literárneho baroka, skvelá textologička a editorka prispela významnou mierou k vedecky objektívnemu poznaniu staršej slovenskej literatúry.
2 Pamäť literárnej vedy. Ján Mišianik, Jozef Minárik. Editorky Erika Brtáňová, Oľga Vaneková (autori Erika Brtáňová, Gizela Gáfriková, Dana Hučková, Zu-zana Hurtajová, Zuzana Kákošová, Marta Keruľová, Tatiana Kusá, Daniel Ško-viera, Eva Tkáčiková, Miroslav Vojtech). Recenzentky Silvia Lauková, Timotea