Karcinóm prsníka

Peticenemocnicesusice.cz Karcinóm prsníka Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Pavol Žúbor

NÁZEV SOUBORU: Karcinóm prsníka.pdf

POPIS

Prítomnosť zhubných nádorových ochorení v ľudskej populácii je pre lekársku vedu neustálou výzvou do náročného a zdĺhavého zápasu s nimi. Ich existencia nás núti oboznámiť sa s rizikovými faktormi, ktoré vznik malígneho ochorenia podporujú, a biologickými vlastnosťami ochorenia, ktoré určujú jeho priebeh a prognózu pre postihnutého jedinca. Je nesmierne dôležité spoznať varovné signály, ktoré môžu poukazovať na nádorové ochorenie, pretože vyhliadky na uzdravenie sú veľmi dobré, ak sa karcinóm zistí včas a je správne liečený.Karcinóm prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien. Len raritne má jeho vznik taký rýchly priebeh, aby sme neboli schopní ho pri správnej starostlivosti o rizikové ženy v súčasnosti zachytiť. Podobne ako iné ochorenia má aj malignita prsnej žľazy svoje prodrómy a symptómy. Signály, ktoré vysiela ženské telo, môžeme však správne pochopiť iba vtedy, ak poznáme najdôležitejšie základy jeho stavby a mechanizmy vzniku i priebehu ochorenia. I dnes je však ešte stále medzi nami mnoho ľudí, ktorí považujú rakovinu za tajomnú chorobu, ktorá náhle zaútočí ako krutá nepriazeň osudu, proti ktorej sa nedá nič robiť. Vyviesť ich z tohto omylu, podať adekvátnu zdravotnú starostlivosť a poskytnúť nádej na vyliečenie je našou najdôležitejšou úlohou. Je potrebné mať na pamäti, že karcinóm prsníka je liečiteľný, ak sa zistí včas. Na základe tohto poznatku je následne ťažké nájsť lepšie dôvody, pre ktoré by sme nemali pokračovať v neustálom pátraní po presnej, senzitívnej diagnostickej metóde odhaľujúcej rizikové ženy v populácii, metóde odhaľujúcej molekulárny patomechanizmus vzniku a správania sa malígneho ochorenia a po metóde, ktorá umožní cielenú a individuálnu formu terapie. Aplikácia špecifických diagnostických metód molekulovej biológie v skríningovom, diagnostickom a terapeutickom algoritme starostlivosti o ženy nás k cieľu nášho úsilia výrazne približuje.

Trávit čas knihou Karcinóm prsníka! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Karcinóm prsníka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Nádory (MKCH-10) - Wikipédia

Rakovina prsníka býva dlho bez zjavných príznakov. Klinické príznaky rakoviny prsníka sa najčastejšie rozdeľujú na celkové a miestne. Celkové príznaky bývajú nešpecifické, patrí sem subfebrília (zvýšená teplota) , bolesti krčnej a hrudnej chrbtice a únava . Celkové príznaky sú známkou vzdialených metastáz.
Napríklad karcinóm pažeráka a žalúdka sa vyznačuje špecifickým kódom C16.0 , kým karcinóm hrotu a spodnej plochy jazyka kódom C02.8. Naproti tomu karcinóm hrotu jazyka šíriaci sa na spodnú plochu má mať kód C02.1, lebo miesto vzniku - hrot jazyka - je známe.