Nemocenské pojištění v praxi

Peticenemocnicesusice.cz Nemocenské pojištění v praxi Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jan Přib

NÁZEV SOUBORU: Nemocenské pojištění v praxi.pdf

POPIS

Znáte zákon o nemocenském pojištění? Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení zákona, vysvětlí změny schválené v průběhu roku 2009 včetně těch, které nabývají účinnosti od roku 2010, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v právní úpravě se zohledněním zkušeností s ročním prováděním zákona. Zákon č. 186/2006 Sb. nabyl (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění\, zákon přinesl řadu zásadních změn, např. nová pravidla účasti na nemocenském pojištění (zejména dosažení příjmu aspoň 2 000 Kč za měsíc), zavedl náhradu mzdy v období prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, kterou hradí zaměstnavatel, stanoví nový způsob určení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek, umožňuje pobírání peněžité pomoci v mateřství pro všechny muže na základě dohody s matkou dítěte, umožňuje při ošetřování dítěte vystřídání obou rodičů, přesně vymezuje povinnosti v rámci režimu dočasně práce neschopného pojištěnce včetně sankcí za porušení těchto povinností, převedl výplatu dávek nemocenského pojištění od zaměstnavatelů na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení, upravuje úkoly a oprávnění zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění včetně sankcí za porušení stanovených povinností, upravuje řízení ve věcech nemocenského pojištění atd. Publikace obsahuje úplné znění zákona podle právního stavu ke dni 1. ledna 2010 se zapracováním všech dosud přijatých novel.

Trávit čas knihou Nemocenské pojištění v praxi! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Nemocenské pojištění v praxi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Nemocenské pojištění v praxi - Jan Přib - Megaknihy.cz

Nárok na nemocenské mají jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné, které se účastní systému nemocenského pojištění - s tím, že smyslem nemocenského je, aby byly tyto osoby v době, kdy nemohou konat práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, přiměřeně finančně zajištěny.
Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění u podnikatelů je dobrovolné a je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podnikatel, který chce být nemocensky pojištěn, se musí k nemocenskému pojištění přihlásit a musí jej včas platit. Nemocenské pojištění je splatné k 20. dni následujícího ...