Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom

Peticenemocnicesusice.cz Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom.pdf

POPIS

Nakoľko od januára 2019 vstúpil do platnosti index daňovej spoľahlivosti, vydavateľstvo Poradca sa rozhodlo vydať stále žiadaný komentár k Daňovému poriadku. Publikácia určená všetkým daňovníkom - podnikateľom a živnostníkom, ale i správcom daní. Obsahuje zrozumiteľný výklad platného zákona o správe daní (Daňový poriadok), ktorý upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vznikajú v súvislosti so správou daní.Titul Poradca 9/2019 - zákony s komentárom obsahuje tieto témy:- Daňový poriadok s komentárom - úplné znenie zákona po novelách k 1. 1. 2019 s komentárom- Finančná správa – právna úprava- Nájom pozemku na poľnohospodárske účely – novela

Trávit čas knihou Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zakony 2017 i a poradca s r o levně | Mobilmania zboží

Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákony 2018 I/B - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Účtovné opatrenia pre PÚ a JÚ, neziskové a rozpočtové organizácie, Opatrenia pre účtovnú závierku, Správne poplatky...