Súčasnosť nesúčasného

Peticenemocnicesusice.cz Súčasnosť nesúčasného Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Ondrej Mészáros

NÁZEV SOUBORU: Súčasnosť nesúčasného.pdf

POPIS

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych filozofických vzorov, jednak o spoločenskú podmienenosť filozofickej tvorby, o priestorovú a časovú začlenenosť jednotlivých filozofií v rámci habsburskej monarchie, ako aj o to, či je možný homogénny naratív dejín maďarskej (aj slovenskej) filozofie, teda, či sú to kontinuálne príbehy s jednoznačnou vnútornou koherenciou. Autor dospel k výsledku, že možno vystopovať určité diskurzy, ktoré sa navzájom líšili a vytvárali autonómne naratívy v obidvoch filozofiách, ale nerealizovali sa vždy rovnako a v totožnom historickom čase. Z toho vyplývajú temporálne inkongruencie, majúce vplyv na tieto filozofie.V druhej časti knihy jednotlivé prípadové štúdie ilustrujú heuristickú funkciu metodologických inštrumentov a predstavujú jezuitský, protestantský aj národný diskurz či friesovskú tradíciu v uhorskej filozofii. Nájdeme tu aj komparáciu odlišnej slovenskej a maďarskej recepcie Heglovej filozofie v rámci dvoch národných diskurzov.

Hledáte knihu Súčasnosť nesúčasného? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Ondrej Mészáros? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Aktuality - uniba.sk

Súčasnosť nesúčasného - Prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí Ondrej Mészáros | Veda (2018) Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie.
Heureka.sk Vám poradí, ako vyberať Knihy. Máte vybrané filtry: Veda, 160 - 225