Technika pre 6. ročník ZŠ

Peticenemocnicesusice.cz Technika pre 6. ročník ZŠ Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Monika Reiterová

NÁZEV SOUBORU: Technika pre 6. ročník ZŠ.pdf

POPIS

Pracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Od nápadu k výrobku" ako súčasť edícieČlovek a svet práce. V rámci tohto ročníka už žiaci začínajú aj s témou elektrická energia a mechanizmy, čomu je prispôsobený obsah tohto pracovného zošita.Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie. Ponúka možnosti, ako učiť predmet Technika bez vybavenia dielní, len v priestoroch bežnej triedy, kde sedia žiaci v lavici.Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.Obsah:Človek a technika (Kde by sme boli bez vynálezov)Grafická komunikácia v technike (Od piktogramu k technickému písmu)Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania (Drevo a jeho spracovanie, Obrábanie kovov, Plasty – ich vlastnosti a využitie v praxi)Elektrická energia, elektrické obvody (Značky v elektrine alebo Ako sa dorozumievajú elektrikári, Skladáme farby pomocou motorčeka)Ekonomika domácnosti (Moje ciele, Osobné príjmy a výdavky)Pestovateľské práce (Pôda – prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty, Poľné plodiny)Svet práce (Kto som a kým budem?)

Trávit čas knihou Technika pre 6. ročník ZŠ! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Technika pre 6. ročník ZŠ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Písomky z matematiky pre 6.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ ...

Hledáte Technika Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ od Andrej Fujas,Eleonóra Boocová,Bernardína Borsíková? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
Technika pre 5. ročník ZŠ . Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole.