Daňově uznatelné výdaje

Peticenemocnicesusice.cz Daňově uznatelné výdaje Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Marcel Pitterling

NÁZEV SOUBORU: Daňově uznatelné výdaje.pdf

POPIS

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů). Zahrnuty jsou praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Je členěna podle okruhů na výdaje před zahájením činnosti, výdaje procentem z příjmů, výdaje spojené s pořízením majetku, včetně pořízení formou finančního pronájmu s následnou koupí (finanční leasing), výdaje spojené s odpisováním majetku, s opravou a technickým zhodnocením majetku. Dalšími okruhy jsou úroky z půjček, škody, výdaje u příjmů z pronájmu, osobní potřeba, výdaje na reprezentaci, pohledávky, výdaje v cizí měně a další.

Trávit čas knihou Daňově uznatelné výdaje! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Daňově uznatelné výdaje a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Daňově uznatelné výdaje OSVČ - BusinessCenter.cz

Zvláštní položkou, která se počítá do skutečných nákladů, jsou personální výdaje. Daňově uznatelné jsou například tyto personální výdaje. výdaje na mzdy zaměstnanců, výdaje na „zřízení pracovního místa" (například koupě kancelářských potřeb pro sekretářku),
Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců. Odpisy dlouhodobého majetku. Finanční leasing. 4. skupina - náklady, které jsou daňově uznatelné, pokud byly i zaplaceny. Pokud má být pojistné na sociální a zdravotní pojištění daňově uznatelným nákladem, musí být zaměstnavatelem i uhrazeno, a to nejpozději ...