Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře

Peticenemocnicesusice.cz Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: Pavel Vít

NÁZEV SOUBORU: Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře.pdf

POPIS

Publikace přehledným a srozumitelným způsobem pojednává o základních kardiologických problémech, se kterými se setkává dětský lékař ve své každodenní praxi. V prvních kapitolách knihy jsou postupně probrány nejčastější klinické problémy jako srdeční šelest, poruchy rytmu, synkopa a bolesti na hrudi v dětském věku. Další časti publikace jsou věnovány otázkám vyšetření před zařazením dítěte do sportovní aktivity a péče o dětí před srdeční operací a po ní. Jsou shrnuty zásady prevence infekční endokarditidy. Předmětem další kapitoly je diagnostika a léčba hypertenze u dětí a kapitola o zásadách prevence aterosklerózy v dětském věku uzavírá publikaci. Kniha je určena především praktickým dětským lékařům, může však být také užitečnou pomocí všeobecným pediatrům pracujícím u lůžka.

Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Vít. Přečtěte si s námi knihu Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře na peticenemocnicesusice.cz

Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře ...

Selhání tělesného růstu - Praktický průvodce nejen pro dětské lékaře - Jaroslav Škvor. Cílem této brožury je podat stručnou formou základní informace o sledování růstu dítěte, zjištění jeho odchylky, určení příčiny selhání růstu a dále poskytnout přehled o současných možnostech léčby a…
Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře. Interní obory; Medicína; Pediatrické obory; ... Praktické lékařství ... Např. pro 1 + 3 zadejte 4. Vytvořit nový účet; Zaslat nové heslo; O nakupování ...