Praktikum civilního procesu

Peticenemocnicesusice.cz Praktikum civilního procesu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Renáta Šínová

NÁZEV SOUBORU: Praktikum civilního procesu.pdf

POPIS

Praktikum je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Kapitoly se zaměřují na jednotlivé instituty, druhy a stadia civilního procesu (např. příslušnost, právní moc, opravné prostředky, vykonávací řízení). Na modelově vyřešený příklad vždy navazují další příklady s otázkami, které však neobsahují řešení, což dle názoru autorského kolektivu rozvíjí kreativní přístup studentů ke zpracovávané problematice.K ověření nabytých znalostí slouží též vzorové testy a klauzurní práce.Dále kniha obsahuje vzorová podání k soudu (žaloba, odvolání) a vzory soudních rozhodnutí.S využitím skutkových dějů kauz zpracovaných pro tento účel, které jsou uvedeny v závěru knihy, je možné simulovat průběh soudního jednání.Autorský kolektiv je tvořen členkami katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které mají zkušenosti jak s pedagogickou činností v oblasti civilněprocesního práva, tak s jeho praktickou aplikací, zejména při poskytování rad klientům ve Studentské právní poradně i v advokacii. Publikace je vhodnou a užitečnou pomůckou pro ty, kteří se chtějí profilovat v oblasti civilněprocesního práva. Je určena nejen studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právní vzdělávání, ale též začínajícím advokátům, notářům, asistentům soudců, vyšším soudním úředníkům či jiným osobám vykonávajícím právnickou profesi.

Trávit čas knihou Praktikum civilního procesu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Praktikum civilního procesu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Praktikum civilního procesu, 2. část - Nakladatelství ...

rozšířené hledání. Doporučujeme; Připravujeme; Novinky; Antikvariát; Jinde nekoupíte; 0,00 Kč 0 ks zboží
První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum...