Krízový manažment vo verejnej správe

Peticenemocnicesusice.cz Krízový manažment vo verejnej správe Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Ladislav Šimák

NÁZEV SOUBORU: Krízový manažment vo verejnej správe.pdf

POPIS

V druhom vydaní vysokoškolskej učebnice Krízový manažment vo verejnej správe sú logicky a metodicky usporiadanézákladné informácieo krízovom manažmente získané z domácej a zahraničnej odbornej literatúry, z vybraných právnych predpisov na úseku krízového riadenia a z výskumu uskutočňovanéhopočas uplynulých dvadsať rokov na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Dôraz je kladený na ich uplatňovanie vo verejnej správe Slovenskej republiky, ale aj v podnikateľských subjektochvrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.Učebnica predstavuje základnú literatúru pre štúdiumpredmetu krízový manažment na vybraných fakultách slovenských vysokých škôl, ale rovnako môže slúžiť aj odborníkom z praxe, ktorí profesionálne pôsobia na úseku krízového riadenia.

Hledáte knihu Krízový manažment vo verejnej správe? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Ladislav Šimák? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Krízový manažment vo verejnej správe [Ladislav Šimák ...

Projektový manažment vo verejnej správe Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Je preto vhodný jednak pre osoby zodpovedné za zavádzanie projektového riadenia vo svojej spoločnosti, jednak pre manažérov alebo vedúcich projektov, ktorí sa ...
Pojem personálny manažment sa spája predovšetkým s podnikateľským sektorom. Nemal by však obchádzať ani štátnu správu. Preto je zaujímavé vedieť, aké podmienky musí spĺňať uchádzať o miesto v štátnej správe - na Úrade vlády SR. Bližšie informácie nám posk