Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie

Peticenemocnicesusice.cz Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Šárka Velhartická

NÁZEV SOUBORU: Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie.pdf

POPIS

Publikace obsahuje jak souhrnnou kapitolu o životě profesora Bedřicha Hrozného a jeho rozluštění chetitštiny v roce 1915, kdy se tak zasloužil o jeden z největších úspěchů české vědy, tak i monotematické kapitoly zaměřené na jednotlivé archeologické lokality, kde Bedřich Hrozný bádal, tedy Šech Sa´ad, Tell Erfad a Kültepe-Káneš. Samostatné stati jsou věnovány dalším oblastem jeho vědeckého zájmu, především luštění klínopisných tabulek z doby staroasyrských obchodních kolonií a osvětlení vztahů mezopotámské a anatolské kultury v 1. polovině 2. tisíciletí př. n. l., jeho působení ve Vídni, v Istanbulu i na Univerzitě Karlově. Kniha přináší mnoho dosud nezpracovaných archivních materiálů a fotodokumentace, zásadním způsobem přibližuje část sbírky uchované v Národní galerii v Praze, jež pochází z archeologických expedic Bedřicha Hrozného na Předním východě ve 20. letech 20. století.

Trávit čas knihou Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Bedrich hrozny | Sleviste.cz

Bedřich Hrozný se narodil 6. 5. 1879 v Lysé nad Labem. Po maturitě začal Hrozný studovat na vídeňské universitě, kde v r. 1905 habilitoval, v témže roce začal jako první na vídeňské universitě přednášet klínopis. Od 1. 1. 1919 zahájil své působení na pražské filosofické fakultě jako profesor. Bedřich Hrozný je celosvětově známý jako tem, kdo rozluštil ...
Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie autor: Velhartická Šárka dopor. cena: 650 K ...