Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti

Peticenemocnicesusice.cz Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Michal Králík

NÁZEV SOUBORU: Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti.pdf

POPIS

Publikace předkládá shrnutí hmotněprávních a procesních aspektů ve vybraných oblastech věcných práv. Opírá se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, zejména jeho senátu specializovaného na oblast věcných práv, která je zasazena do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.Po výkladu institutu dobrých mravů v soudním řízení se autor věnuje právním normám s relativně neurčitou právní hypotézou v řízeních ve sféře věcných práv. V další kapitole jsou rozebrány peněžité náhrady (např. při vypořádání společného jmění manželů) včetně způsobu jejich určování. Výrazná pozornost je věnována ochraně vlastnických práv - řízení o vindikační žalobě, řízení o vyklizení bytu, stavbám na cizích pozemcích atd. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány hmotněprávním a procesním souvislostem společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví.Text je doplněn příslušnými partiemi návrhu občanského zákoníku s důvodovou zprávou. Cílem knihy je podat průřezový praktický výklad uvedených institutů a skloubit sféru hmotného práva s procesním se zdůrazněním komplexního přístupu k věci a uvedením veškeré použitelné judikatury.

Hledáte knihu Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Michal Králík? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich ...

Odvolací soud v této souvislosti na podporu svého názoru nepřiléhavě poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003, uveřejněný v časopise Právní rozhledy, 2004, č. 5, str. 192. ... Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich (vybrané procesněprávní a ...
Tituly od Michal Králík na Martinus.sk. Skvelý zákaznícky servis, knihomoľské akcie a zľavy. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.