Komplexný program o AIDS

Peticenemocnicesusice.cz Komplexný program o AIDS Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1998

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Komplexný program o AIDS.pdf

POPIS

Publikácia je určená predovšetkým pre učiteľov ošetrovateľstva na rôznych stupňoch vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek ako metodika vyučovania obsahu – prevencie HIV a ošetrovania chorých s AIDS.Vznikla z podnetu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá si uvedomuje postavenie sestier ako najpočetnejšej skupiny zdravotníckych pracovníkov v prevencii a starostlivosti o ľudí s HIV/AIDS, pričom upriamuje pozornosť aj na riziká, ktorým sú sestry vystavené.

Komplexný program o AIDS je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Komplexný program o AIDS na peticenemocnicesusice.cz

Zdravotnícka literatúra z odboru alergológia, imunológia ...

Ďalšími východiskovými materiálmi sú Komplexný program prevencie ná-kazy hIv/AIDs v sR, prijatý vládou sR uznesením č. 390/1996 dňa 4. júna 1996, a Národný program podpory zdravia, schválený uznesením vlády sR č. 659 v novembri 1991. Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu vy-
Prevencia HIV a starostlivosť pre sestry a pôrodné asistentky. Publikácia je určená predovšetkým učiteľom ošetrovateľstva na rôznych stupňoch vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek ako metodika vyučovania obsahu prevencie HIV a ošetrovania chorých..