Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky

Peticenemocnicesusice.cz Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Darina Saxunová

NÁZEV SOUBORU: Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky.pdf

POPIS

Podobnosti a rozdielnosti v USA a v SR Autorka sa v publikácii venuje najmä problematike účtovnej závierky zostavenej v súlade s Americkými všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (US GAAP) a jej porovnaniu s účtovnou závierkou v SR zostavenou v súlade so zákonom o účtovníctve, resp. s IAS/IFRS.Analyzuje a porovnáva komponenty účtovnej závierky – súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, prehľad peňažných tokov, komplexný výsledok hospodárenia – a upozorňuje na dôležitú časť účtovnej závierky – vysvetľujúce poznámky k finančným výkazom. Pozornosť je venovaná aj možným rizikovým indikátorom účtovnej závierky, jej nedostatkom, obmedzeniam a úskaliam, ktorých pochopenie pomáha pri analýze činností podnikateľskej jednotky. Pre názornosť sú jej súčasťou aj riešené príklady.Publikácia je určená pre študentov vysokých škôl a fakúlt ekonomického zamerania, ako aj pre pracovníkov finančnej praxe, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z danej oblasti s cieľom presnejšie interpretovať získané informácie z finančných výkazov účtovnej závierky.

Trávit čas knihou Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Analýza účtovnej závierky | Wolters Kluwer SR s. r. o.

Viac o knihe Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky (Darina Saxunová) Podobnosti a rozdielnosti v USA a v SR Autorka sa v publikácii venuje najmä problematike účtovnej závierky zostavenej v súlade s Americkými všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (US GAAP) a jej porovnaniu s účtovnou závierkou v SR ...
Z veľkej miery ide o obchod, ale som presvedčený, že rozumieť účtovnej závierke im pomôže lepšie rozumieť klientovmu biznisu a jeho potrebám. Sofistikovaný obchodník netlačí slepo svoj produkt potencionálnemu klientovi, ale ho „našije" na jeho špecifické potreby.