Klérofašisti

Peticenemocnicesusice.cz Klérofašisti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Miloslav Szabó

NÁZEV SOUBORU: Klérofašisti.pdf

POPIS

Publikácia sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945. Kým vo verejnej diskusii prevláda záujem o známe osobnosti, ako bol prezident Jozef Tiso, historik Miloslav Szabó skúma problematiku na príklade troch kontroverzných a dnes do veľkej miery zabudnutých duchovných: poslancovi Slovenského snemu a po istý čas duchovnému správcovi Hlinkovej gardy Karolovi Körperovi, básnikovi a neskôr hlavnému propagátorovi nacizmu na Slovensku Viliamovi Riesovi a poslancovi a okresnému tajomníkovi HSĽS vo Zvolene Antonovi Šalátovi. Hlavný text dopĺňajú exkurzy o ďalších troch kňazoch (Ladislavovi Hanusovi, Vladimírovi Rolkovi a Ľudovítovi Veselom), ktorí sa v istých aspektoch od klérofašistov odlišovali, prípadne boli ich pravým opakom.Komu sa kniha môže páčiť: Čitateľom, ktorí radi čítajú literatúru faktu o našej dávnej aj nedávnej histórii.

Klérofašisti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloslav Szabó. Přečtěte si s námi knihu Klérofašisti na peticenemocnicesusice.cz

Klérofašisti, Literatúra faktu, Knihy v slovenčine a ...

Historik a germanista Miloslav Szabó vo svojej knihe Klérofašisti otvára trinástu komnatu slovenských dejín. Skúma, osvetľuje a argumentuje príčiny radikalizácie niekoľkých katolíckych i evanjelických duchovných. Szabó citlivo narába s faktami, neodsudzuje náboženstvo ako celok a vyhýba sa zovšeobecňovaniu.
Elektronická kniha: Klérofašisti Autor: Miloslav Szabó Publikácia sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945.