Dokumentografické informační systémy

Peticenemocnicesusice.cz Dokumentografické informační systémy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: Jaroslav Pokorný

NÁZEV SOUBORU: Dokumentografické informační systémy.pdf

POPIS

Druhé, přepracované vydání učebního textu z roku 1998 seznamuje studenty se systémy pro údržbu a vyhledávání textů - dokumentografickými informačními systémy. Nejprve podává základní informace o těchto systémech, poté se věnuje algoritmům vyhledávání v textu a datovým strukturám, vyhledávání podle obsahu, lexikální analýze a modelům dokumentografických informačních systémů. Nově je zařazena kapitola o vyhledávání informací na webových stránkách, která nahradila kapitolu o hypertextu. Poslední kapitola se věnuje kompresi v těchto systémech.

Dokumentografické informační systémy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Pokorný. Přečtěte si s námi knihu Dokumentografické informační systémy na peticenemocnicesusice.cz

Dokumentografické informační systémy

VÝVOJ DIS (Dokumentografické informační systémy) 1950 - systémy zpracování sekundárních informací 1970 - systémy zpracování úplných textů ...
VÝVOJ DIS (Dokumentografické informační systémy) 1950 - systémy zpracování sekundárních informací 1970 - systémy zpracování úplných textů ...