Praktikum z práva sociálního zabezpečení

Peticenemocnicesusice.cz Praktikum z práva sociálního zabezpečení Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Petra Melotíková

NÁZEV SOUBORU: Praktikum z práva sociálního zabezpečení.pdf

POPIS

Srozumitelně a přehledně zpracovaná učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení reaguje ve třetím vydání na aktuální změny právní úpravy sociálního zabezpečení a souvisejících právních předpisů od ledna 2013.Kapitoly jsou věnovány jednotlivým podsystémům sociálního zabezpečení (zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění, placení pojistného na tato pojištění, rozhodování o sociálních dávkách, státní sociální podpora, sociální pomoc aj.) a jsou rozčleněny do těchto částí:V úvodu je nastíněna problematika a jsou vytyčeny stěžejní problémy tématu s uvedením pramenů práva. Následuje vzorový příklad s podrobným řešením, včetně stručného rozboru použitých právních pojmů. Další část obsahuje zadání příkladů a úkolů k samostatnému procvičování probrané látky. Příklady vycházejí z typických životních situací a jejich řešení rozvíjí schopnost studentů interpretovat a aplikovat příslušné právní předpisy. Kapitolu uzavírají kontrolní otázky určené k prověření získaných znalostí.Autorky vychází z právní úpravy účinné ke dni 1. 1. 2013 a reagují tak i na legislativní změny z konce roku 2012.Kromě studentů a pedagogů mohou praktikum využít i zaměstnanci státní správy, kterým pomůže ve snadnější orientaci v problematice sociálního zabezpečení a ukáže jim možná řešení problémů z praxe.

Trávit čas knihou Praktikum z práva sociálního zabezpečení! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Praktikum z práva sociálního zabezpečení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Praktikum z práva sociálního zabezpečení

Inzerát praktikum z práva sociálního zabezpečení v okrese Bruntál, cena dohodou, od shrek-pospik na Sbazar.cz. Popis: Prodám tuto učebnici praktikum z práva sociálního zabezpečení, 4. aktualizované vydání. Cena dohodou.
Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 4. vydání Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty.