Skautské století

Peticenemocnicesusice.cz Skautské století Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Skautské století.pdf

POPIS

Kniha Skautské století vás v jedenácti kapitolách provede sto lety skautingu v českých zemích od jeho počátků v roce 1911 až po léto 2011.Dočtete se o jeho vzniku, dobách rozmachu a úspěších i o zákazech, kterým byl skauting vystaven za nacismu a komunismu. Díky unikátním fotografiím budete moci zažít atmosféru významných akcí a událostí. Dozvíte se, jak došlo k tomu, že skauti uspořádali první dětský tábor v Čechách, proč vymysleli podsadu a rozšířili hry nebo táboření jako způsob trávení volného času. Z dalšího úhlu pohledu vám skautskou historii přiblíží dobové deníkové záznamy, reportáže a povídky. V portrétech významných skautů se představí třicítka osobností, které junáctví u nás velkou měrou spoluutvářely. A sto zajímavostí ve formě kaleidoskopu připomene, co z dějin zůstalo zapomenuto, a nemělo by. Autoři knihy Roman Šantora, Václav Nosek, Slavomil Janov a Václav Dostál jsou aktivními členy Junáka – svazu skautů a skautek ČR, který je u nás s 45 000 členy největší organizací pro výchovu dětí a mladých lidí ve volném čase.

Skautské století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Skautské století na peticenemocnicesusice.cz

Skautské století | Paměť národa

Kniha Skautské století vás v jedenácti kapitolách provede sto lety skautingu v českých zemích od jeho počátků v roce 1911 až po léto 2011. Dočtete se o jeho vzniku, dobách rozmachu a úspěších i o zákazech, kterým byl skauting vystaven za nacismu a komunismu.
Skautské století Měla by být čtivou kronikou velkých událostí, i malých oddílových „životů", faktografických údajů i beletristických popisů. Na 256 stranách velkého formátu najdete na 800 unikátních a často nepublikovaných fotografií, kreseb a reprodukcí.