Slovenské divadlo v číslach

Peticenemocnicesusice.cz Slovenské divadlo v číslach Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Martina Čierna

NÁZEV SOUBORU: Slovenské divadlo v číslach.pdf

POPIS

Publikácia Slovenské divadlo v číslach je komplexný sumár minulej a súčasnej situácie profesionálnej divadelnej scény na Slovensku a možno ju vnímať ako identifikovanú matriku slovenského divadla. Poslúži ako východisko pri dôslednom skúmaní divadelnej problematiky a následných štatistických analýzach. Keďže slovenské divadlo transformovala autorka do faktov, údajov a čísel, jej práca bude nezastupiteľným prameňom pri ďalšom výskume, reflexii a analýze slovenského profesionálneho divadla.Autorka spracúva dostupné štatistické dáta o slovenských divadlách. Stručne opisuje a štatistickými metódami mapuje situáciu v sieti slovenských profesionálnych divadiel od roku 1948 až po rok 2014.V poslednej kapitole sa zameriava na sociálny a ekonomický rozmer scénického umenia v národnom ale aj nadnárodnom či európskom meradle. Tu sa autorka snaží argumentovať v prospech dôležitosti podpory kultúrneho priemyslu z verejných zdrojov, pričom používa ekonomické aj sociálne argumenty, zároveň zdôrazňuje potrebu scénického umenia z hľadiska participácie občanov na občianskej spoločnosti, čo je veľmi aktuálna téma najmä v európskom diskurze. Originálna je myšlienka spojenia politickej participácie angažovanosti sa na komunitnej úrovni a scénického umenia.

Slovenské divadlo v číslach je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martina Čierna. Přečtěte si s námi knihu Slovenské divadlo v číslach na peticenemocnicesusice.cz

Kniha Slovenské divadlo v číslach | Moja-Kniha.sk

Festival Slovenské divadlo v Praze oslaví své osmnáctiny [5.4.2013] Oceněné tituly a novinky současné slovenské divadelní scény se představí v Divadle Bez zábradlí na letošní přehlídce Slovenské divadlo v Praze. Od 2. května do 3. června tu bude na programu šest pozoruhodných inscenací s hereckými hvězdami, jako Milan ...
Slovenské národné divadlo a jeho Centrum marketingu sa v sezóne 2016/2017 rozhodlo propagovať svoj súbor pomocou marketingovej kampane Zaži skutočnú vášeň. Svoju pravú tvár a… Opera