Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem

Peticenemocnicesusice.cz Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Josef Förster

NÁZEV SOUBORU: Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem.pdf

POPIS

Korespondence dvou klíčových osobností naší osvícenské vědy a rané fáze národního obrození je přímým svědectvím utváření národního vědomí a rozvoje vědeckého života v poslední třetině 18. století v českých zemích. Na pozadí dvou individuálních osudů v ní rezonují některé otázky a problémy celospolečenského charakteru (josefínské reformy, rušení klášterů), dobové učenecké spory, proměny estetických forem – doznívání konceptu historia litteraria a nástup narativních tendencí v díle Františka Faustina Procházky a Josefa Dobrovského a její přirozenou součástí jsou i zprávy všední, běžné, každodenní, tedy takové, které vstupují do každé soukromé učenecké korespondence.

Trávit čas knihou Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Od žežulky k Mikuláši levně, cena 250 Kč | Srovnání cen zboží

Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Autor: Josef Förster.
Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Autor: Josef Förster.