Studie o rukopisech 39

Peticenemocnicesusice.cz Studie o rukopisech 39 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Studie o rukopisech 39.pdf

POPIS

Další číslo Studií o rukopisech (XXXIX, 2009) je věnováno památce české medievistky Anežky Vidmanové. Čtyřsetstránkový svazek přináší devět rozsáhlých studií věnovaných mimo jiné vývoji pojmu tabule a jeho užití ve středověké literatuře, rozboru uměleckého stylu Pařížského fragmentu latinského překladu Dalimilovy kroniky, kritické edici traktátu Jakoubka ze Stříbra, rozboru traktátu De amore Andrea Capellana v rukopise pražské Národní knihovny XIV E 29, který představuje jeden z prvních příkladů humanismu v Čechách, či nálezu dvou doposud neznámých rukopisů k počátkům Jednoty bratrské. Sedm drobnějších příspěvků se výběrově zabývá významem drolerií ve středověkých rukopisech, nálezem štambuchu Pavla z Jizbice nebo plzeňskou knižní kulturou. Součástí sborníku je zpráva o výzkumu budyšínských bohemik, recenze nejnovější kodikologické literatury a zprávy.

Studie o rukopisech 39 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Studie o rukopisech 39 na peticenemocnicesusice.cz

Studie o rukopisech XLVII (2017) | Odborná literatura a ...

Studie o rukopisech Studien über Handschriften = Etudes codicologiques editoři řady Ivan Hlaváček, Antonín Kostlán; k tisku připravili Pavel Brodský, Marta Hradilová, Stanislav Petr, Marie Tošnerová
This article is focused on opinions that the literary historian and Custodian of the Prague Imperial-Royal University Library (now the National Library of the Czech Republic) Josef Truhlář (1840-1914) had on Manuscripts of Dvůr Králové and Zelená