Fyzika II

Peticenemocnicesusice.cz Fyzika II Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Fyzika II.pdf

POPIS

Skripta Fyzika II jsou určena posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako pomůcka při studiu v základním dvousemestrálním kurzu fyziky. Navazují na skripta J. Hofmann, M. Urbanová, Fyzika I, VŠCHT Praha, Praha 1998, která se zabývají mechanikou, základy speciální teorie relativity, naukou o vlnění a optikou. Skripta Fyzika II pojednávají o elektrostatickém poli, stejnosměrných elektrických obvodech, magnetickém a elektromagnetickém poli. Dále je podán úvod do kvantové fyziky a základy kvantového řešení atomů. Obsah obou skript respektuje požadavky navazujících předmětů (zejména Fyzikální chemie, Analytické chemie, Biochemie, Anorganické chemie a Chemického inženýrství). Proto jsou některé partie řazeny v jiném pořadí, než je obvyklé ve fyzikálních učebnicích. Např. optika je probírána již ve Fyzice I na základě analogie s mechanickým vlněním, nikoli v návaznosti na elektromagnetické pole. V jednotlivých kapitolách jsou zmiňovány aplikace nacházející uplatnění v chemii.Do skript Fyzika II je zařazeno několik dodatků obsahujících zejména zdlouhavější matematická odvození, která by narušila plynulost vlastního textu. Jsou určeny pro studenty se zájmem o hlubší pochopení probíraných partií. Do dodatků je dále zařazen přehled použitých vztahů s odkazy na jejich umístění v textu a přehled důležitých fyzikálních konstant.

Fyzika II je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Fyzika II na peticenemocnicesusice.cz

Dokumenty k výuce předmětu Fyzika II - ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO ...

Fyzika II. 2. díl. Ucebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia. Kompozice kapitol. ... Milí žáci a milé žákyně, už jste se dozvěděli, ze fyzika je vědní obor, který zkoumá ...
Hledáte Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD) od Oldřich Lepil? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR