Breviář z fyzikální chemie II

Peticenemocnicesusice.cz Breviář z fyzikální chemie II Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1997

AUTOR: Anatol Malijevský

NÁZEV SOUBORU: Breviář z fyzikální chemie II.pdf

POPIS

Trávit čas knihou Breviář z fyzikální chemie II! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Breviář z fyzikální chemie II a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Edice - Vydavatelství VŠCHT Praha - Vydavatelství ...

Zkouška má povinnou písemnou část, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části - není-li tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0-10 body. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část.
Cílem předmětu Fyzikální chemie I. je poskytnutí základních vědomostí z chemické termodynamiky a elektrochemie tak, aby je bylo možné využít při řešení problémů v podmínkách laboratorní a průmyslové praxe. Zároveň budou získané znalosti sloužit jako základ pro studium dalších předmětů.