Rozhodčí řízení

Peticenemocnicesusice.cz Rozhodčí řízení Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Květoslav Růžička

NÁZEV SOUBORU: Rozhodčí řízení.pdf

POPIS

Druhé vydání této publikace, která si v praxi vysloužila pojmenování „krok za krokem rozhodčím řízením“, je určeno nejen odborníkům, kteří se profesně zabývají rozhodčím řízením, studentům právnických fakult, ale i ostatním zájemcům, kteří se chtějí dozvědět něco více o rozhodčím řízení a tyto informace porovnat s často zkreslenými mediálními informacemi.V tomto vydání jsou zachyceny nové skutečnosti, které souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie, a také nové typy řešení sporů v rozhodčím řízení – rozhodčí řízení on-line a budoucí rozhodování sporů o domény .eu.Podstatná část publikace je opět věnována rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Každý rok roste počet sporů, které tento Rozhodčí soud rozhoduje. Rozhodčí řízení přináší i praktické otázky, na které autor dává odpověď, přičemž své stanoviska dokumentuje na velkém množství judikátů Rozhodčího soudu, především z posledních let. Tato publikace by tedy měla těm, co se vyskytnou v nesnázích, pomoci se orientovat v rozhodčím řízení, resp. jim pomoci vyhnout se problémům v případě vzniku sporu ze smluvního či jiného vztahu.

Trávit čas knihou Rozhodčí řízení! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Rozhodčí řízení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Rozhodčí řízení - PRÁVNÍ LINKA®

Podnikatel chce po Brnu další miliony, primátor navrhuje rozhodčí soud 15. května 2018 Podnikatel Libor Procházka, který vlastní nemovitosti kolem Boby centra za Lužánkami, požaduje po...
Žalobkyně se na rozhodčí soud obrátila s návrhem dobrovolně, podáním návrhu zahájila rozhodčí řízení a podřídila se tak Řádu vydanému rozhodčím soudem v souladu s § 13 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Pravidla Řádu nadto musela být žalobkyni známa, neboť Řád je veřejně dostupný (publikovaný v ...