Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

Peticenemocnicesusice.cz Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Petr Marada

NÁZEV SOUBORU: Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb.pdf

POPIS

Obnova remízků, biocenter a biokoridorů, zakládání biopásů, zatravněných pásů a jiných krajinných prvků, políček nezbytných pro život zvěře jsou některá z opatření, která zvyšují přírodní hodnotu polních honiteb. Pro myslivce, ochránce přírody a krajiny přináší tato kniha důležité informace, bez kterých by nebylo možné tato krajinotvorná opatření realizovat. Získáte konkrétní informace a postupy pro zakládání, péči a údržbu: nelesní dřevinné vegetace (biokoridory, biocentra, solitérní stromy); lesních porostů na zemědělské půdě; vodních prvků v krajině (především mokřadních ekosystémů a malých vodních ploch); biopásů (zvěřní políčka) a opatření vedoucí k zatravňování orné půdy a vytváření travobylinných lemů. Navíc je zde přehled o základních požadavcích na tvorbu projektů (součást žádostí o dotace), jejich řízení a možnosti financování jednotlivých opatření (zakládání a péče). Tato kniha přináší komplexní informace z různých oborů – ochrany přírody a krajiny, mysliveckého hospodaření, nemocí zvěře, zemědělství, lesnictví, projektového řízení, dotační politiky a základů komunikace.

Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr Marada. Přečtěte si s námi knihu Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb na peticenemocnicesusice.cz

Konference Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb ...

Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb. Kniha Diskuze ke knize (0) Recenze. Máte k tématu co říci nebo víte o zajímavém odkazu? Podělte se s ostatními. REKLAMA. Vytvořit reklamu.
zvyŠovÁnÍ. pŘÍrodnÍ hodnoty. polnÍch honiteb. petr marada a kolektiv. zvy Šov Án Í pŘÍ rod nÍ hodn ot y pol nÍc h ho nite b anal Ýz a polnÍch honiteb vČetnĚ zdravotnÍho stavuzvĚ Ře. pos tup y pŘi obn ov Ě a pÉČio krajinnÉ prvky. do tacena re alizaci je dnotlivÝch opa tŘe nÍ. zv yŠ ovÁ nÍ