Pred portrétom

Peticenemocnicesusice.cz Pred portrétom Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

AUTOR: Ingrid

NÁZEV SOUBORU: Pred portrétom.pdf

POPIS

Predložená publikácia nie je v našich končinách celkom bežným pojednaním o portrétnom žánri v ranom novoveku. Jej ambíciou nie je pozerať sa na portrét cez optiku pomyselných súradníc „doba – dielo – umelci – objednávatelia“. Naopak, zámer tejto knihy je skôr hĺbková analýza niekoľkých celkom bazálnych otázok týkajúcich sa samotnej povahy a podstaty portrétu ako špecifického dobového obrazového fenoménu v novovekých dejinách. Vie si čitateľ v dnešných podmienkach všeobecnej presýtenosti portrétmi a za situácie, keď na ich vytváranie celkom stačí dotknúť sa smartfónu, predstaviť, ako portrét na ľudí účinkoval v 15. storočí? Ako „magicky“ a zároveň „pragmaticky“ boli vlastne až do vynálezu fotografie obsahy, významy a funkcie tohto žánru? Autorka kladie za cieľ naviesť diváka na hlbšie uvažovanie o problematike portrétu v ranom novoveku „skrze texty“. Viac než samotné portréty-obrazy sú tu teda čitateľovi ponúkané smerodajné dobové traktáty a iné odborné i laické pojednania o portréte. Tento pôvodný portrétny diskurz je paralelne reflektovaný autorkou v rámci diskurzu súčasného, teda v kontexte aktuálnych metodologických pohľadov a konkrétnych interpretačných prístupov k danému žánru, ako je napríklad Beltingova „antropológia obrazu“, Freedbergove a Mitchellove úvahy o „moci obrazu, Gellova téza o „umelcovi ako okultnom technikovi“, smerujúce konkrétne v portrétnom žánri k Marinovým a Burkeho interpretáciám vladárskych portrétov ako prostriedkov k ovládnutiu publika.

Pred portrétom je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ingrid. Přečtěte si s námi knihu Pred portrétom na peticenemocnicesusice.cz

Študentské roky Ernesta Zmetáka - Portrét - Žurnál - Pravda.sk

Kolky sa nalepovali na lícne strany bankoviek takto: 1000 - v ľavej hornej polovici pred portrétom B. Smetanu, 500 - v ľavej hornej polovici tak, aby prekrýval československý štátny znak, 100 - na bielom, nepotlačenom okraji medzi sériovým a poradovým číslom bankovky, 50 a 20 - v ľavej hornej polovici tak, aby prekrýval ...
Mesiac pred nežnou revolúciou sa do peňažného obehu v Československu dostala zelená stokorunáčka s portrétom Klementa Gottwalda. Mnohých ľudí to pred dvadsiatimi rokmi pobúrilo natoľko, že nespokojnosť s režimom si začali vŕšiť na papierovom Klemovi.