Zákony 2015/II

Peticenemocnicesusice.cz Zákony 2015/II Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Zákony 2015/II.pdf

POPIS

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, OSP, Živnostenský zákon, Exekučný poriadok,...

Zákony 2015/II je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákony 2015/II na peticenemocnicesusice.cz

Kniha Zákony 2017 V. | Dobré Knihy.cz

Sociálne zákony - [26.3. 2020] Predám Zákony 2019 ii I/B Sociálne zákony - Úplné znenie po novelách k 1.1.2019 Sociálne poistenie, Životné minimum, Zdravotné poistenie, Náhradné výživné, Rodičovský príspevok, Pomoc v hmotnej núdzi, dôchodkové sporenie.
Zákony 2015 II. ; občanský zákoník zákon o obchodních korporacích občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana spotřebitele