Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Peticenemocnicesusice.cz Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.pdf

POPIS

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 400/2002 Z.z., zákona č. 512/2003 Z.z., zákona č. 367/2004 Z.z., zákona č. 469/2005 Z.z., zákona č. 268/2007 Z.z., zákona č. 325/2007 Z.z., zákona č. 595/2009 Z.z., zákona č. 70/2010 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 205/2014 Z.z., zákona č. 246/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z. zákona č. 283/2018 Z.z., zákona č. 63/2019 Z.z., zákona č. 230/2019 Z.z. a zákon č. 476/2019 Z.z.

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na peticenemocnicesusice.cz

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve ...

Zákon č. 182/1993 Z.z. - o vlastníctve bytov a nebytových priestorov úplné a aktuálne znenie
§ 14b, ods. 1) "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o" ( V ods. je definovaných 17 podmienok pri ktorých musí byť súhlas nadpolovičnej väčšiny. Nie všetky sa týkajú všetkých domov.