Predhistória spisovnej slovenčiny

Peticenemocnicesusice.cz Predhistória spisovnej slovenčiny Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Ľubomír Ďurovič

NÁZEV SOUBORU: Predhistória spisovnej slovenčiny.pdf

POPIS

Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského jazyka a kultúry. Usiluje sa autenticky pochopiť tie najkomplikovanejšie a najcitlivejšie miesta našej jazykovokultúrnej histórie, pričom nemilosrdne odhaľuje mytologizujúce inhibície niektorých ortodoxných výkladov. Vybrané state Ľubomíra Ďuroviča analyzujú obdobie vývinu od Veľkej Moravy až po súčasnosť osvetlením aj konfesionálnych, ideologických, cirkevno-právnych a politických faktorov, bez ktorých by sa mnohé otázky a problémy spojené s naším komplikovaným smerovaním k jednotnému slovenskému spisovnému jazyku jednoducho nedali pochopiť.

Predhistória spisovnej slovenčiny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ľubomír Ďurovič. Přečtěte si s námi knihu Predhistória spisovnej slovenčiny na peticenemocnicesusice.cz

vydane_publikacie - SAV

Kniha: Predhistória spisovnej slovenčiny(Ľubomír Ďurovič) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk
ĎUROVIČ, Ľubomír: Predhistória spisovnej slovenčiny. Eds. Slavomír Ondrejovič, Júlia Behýlová. Rec. Juraj Dolník, Miroslav Dudok. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 198 s. ISBN 978-80-224-1680-1. Výber z diela Ľubomíra Ďuroviča (1925) obsahuje state analyzujúce obdobie vývinu od Veľkej Moravy až po súčasnosť.