Predhistória spisovnej slovenčiny

Peticenemocnicesusice.cz Predhistória spisovnej slovenčiny Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Ľubomír Ďurovič

NÁZEV SOUBORU: Predhistória spisovnej slovenčiny.pdf

POPIS

Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského jazyka a kultúry. Usiluje sa autenticky pochopiť tie najkomplikovanejšie a najcitlivejšie miesta našej jazykovokultúrnej histórie, pričom nemilosrdne odhaľuje mytologizujúce inhibície niektorých ortodoxných výkladov. Vybrané state Ľubomíra Ďuroviča analyzujú obdobie vývinu od Veľkej Moravy až po súčasnosť osvetlením aj konfesionálnych, ideologických, cirkevno-právnych a politických faktorov, bez ktorých by sa mnohé otázky a problémy spojené s naším komplikovaným smerovaním k jednotnému slovenskému spisovnému jazyku jednoducho nedali pochopiť.

Trávit čas knihou Predhistória spisovnej slovenčiny! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Predhistória spisovnej slovenčiny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Knihy od Ľubomír Ďurovič | Kupte na Martinus.cz

Predhistória spisovnej slovenčiny Ľubomír Ďurovi č • VEDA, 2018 . Vyprodané. Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. ...
Predhistória spisovnej slovenčiny - Ľubomír Ďurovič Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského jazyka a kultúry.