Geopolitika ropy

Peticenemocnicesusice.cz Geopolitika ropy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Nikita Odintsov

NÁZEV SOUBORU: Geopolitika ropy.pdf

POPIS

První ropný šok, irácká invaze do Kuvajtu a americká intervence do Iráku jsou neoddělitelně spjaty s ropou. Předkládaná monografie prostřednictvím geoekonomického přístupu objasňuje, jak jsou zmíněné události politicky a ekonomicky propojené. Autor podrobně analyzuje vývoj a změny ropných režimů od konce druhé světové války až do událostí roku 2017. Na příkladu vztahů mezi USA a blízkovýchodními exportéry vysvětluje panující rozpory mezi anarchickou politickou strukturou a hierarchickou ekonomickou strukturou mezinárodního systému a také způsob, jak ovlivňují ropné režimy.

Trávit čas knihou Geopolitika ropy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Geopolitika ropy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Geopolitika ropy - Odintsov Nikita | Knihkupectví Karolinum

Geopolitika ropy. Praha, 2015. 175 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ěd, Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztah ů. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irah Ku čerová, Ph.D. Abstrakt Práce geopolitika ropy usiluje o teoretickou konceptualizaci vývoje a zm ěn režimu obchodu
První ropný šok, irácká invaze do Kuvajtu a americká intervence do Iráku jsou neoddělitelně spjaty s ropou. Předkládaná monografie prostřednictvím geoekonomického přístupu objasňuje, jak jsou zmíněné události politicky a ekonomicky propojené.