Dějiny evropského kontinentálního práva

Peticenemocnicesusice.cz Dějiny evropského kontinentálního práva Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Dějiny evropského kontinentálního práva.pdf

POPIS

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu.Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí této oblasti – Francie, Německa a Ruska. Proto jsou z tohoto zpracování vypuštěny dějiny anglo-amerického práva (jimž je věnována samostatná učebnice).Výklad je v první části veden podle jednotlivých zemí evropského kontinentu (mimo již uvedené země např. Itálie či Polska), v druhé části srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví od 6. do 20. století i dějiny politických a právních učení, členěný dle jednotlivých dějinných údobí.Publikace je určena především studentům právnický fakult, kterým přináší potřebný přehled o právních dějinách evropského kontinentu až k počátku 21. století, může však zaujmout i širší laickou veřejnost.- 4. upravené vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dějiny evropského kontinentálního práva na peticenemocnicesusice.cz

Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené ...

Dějiny evropského kontinentálního práva - Leges . Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu.
Dějiny evropského kontinentálního práva Zboží se již neprodává Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde. Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na ...