Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice)

Peticenemocnicesusice.cz Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Martina Totkovičová

NÁZEV SOUBORU: Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice).pdf

POPIS

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.Nový Pomocník 6/ 2 obsahuje: 6. Násobenie a delenie desatinných čísel - 2 7. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník - 208. Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti - 349. Obsah obdĺžnika a štvorca - 44Matematická gramotnosť – Luciina izba - 6010. Trochu iné čísla (Zlomky) - 6211. Kombinatorika - 70

Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martina Totkovičová. Přečtěte si s námi knihu Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice) na peticenemocnicesusice.cz

Nový pomocník z matematiky 7 (2. časť pracovná učebnica ...

Kniha: Nový pomocník z matematiky 8 (2. časť pracovná učebnica) Autor: Iveta Kohanová ; Monika Porkertová Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, ...
Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK.