Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Peticenemocnicesusice.cz Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Róbert Jakubáč

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam.pdf

POPIS

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. s ďalším výberom z judikatúry slovenských a českých súdov z oblasti vecných práv, a to vecných práv k cudzím veciam, resp. obmedzených vecných práv, ako sa tieto práva označujú v niektorých kódexoch súkromného práva (napr. v novom maďarskom Občianskom zákonníku a vo švajčiarskom Civilnom zákonníku). V podmienkach trhového hospodárstva majú vecné práva k cudzím veciam, a to najmä záložné právo na nehnuteľnosti, osobitný význam. Z toho dôvodu, samozrejme, nebolo možné v rámci mapovania judikatúry opomenúť ani túto problematiku.Judikáty, resp. rozhodnutia súdov, zaradené do tohto výberu, sme rozdelili do troch častí podľa delenia vecných práv k cudzím veciam v platnom Občianskom zákonníku, a to na judikáty týkajúce sa záložného práva, vecných bremien a zádržného práva. Rozhodli sme sa zotrvať pri systematike platného Občianskeho zákonníka. Súčasťou predkladaného výberu je aj niekoľko rozhodnutí, ktoré sa týkajú právnej úpravy služobností vo Všeobecnom občianskom zákonníku, keďže súdna prax neraz poukazuje práve na túto právnu úpravu.Závery, resp. dôsledky niektorých súdnych rozhodnutí (aj keď niekedy nie sú výslovne uvedené) sú mimoriadne zaujímavé. Čitateľ zistí, že do tohto výberu sme zaradili aj rozhodnutia, ktoré obsahujú takú interpretáciu relevantnej právnej úpravy, ktorá sa navzájom (podľa nášho názoru) vylučuje.Publikácia je určená predovšetkým vyšším súdnym úradníkom, sudcom, advokátom, exekútorom, notárom. Veríme, že tento prehľad judikatúry dobre poslúži čitateľom a že im pomôže zorientovať sa v zložitej problematike vecných práv k cudzím veciam alebo problematike obmedzených vecných práv.

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Róbert Jakubáč. Přečtěte si s námi knihu Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam na peticenemocnicesusice.cz

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam, Róbert ...

Sledovat novinky od tohoto autora. Zpět na seznam autorů. Přečtěte si od tohoto autora...
Kupte knihu Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam od Róbert Jakubáč na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %