Asset Guide

Peticenemocnicesusice.cz Asset Guide Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: Martin Svoboda

NÁZEV SOUBORU: Asset Guide.pdf

POPIS

Potřebujete se orientovat v džungli indexů a tříd aktiv?Asset Guide je rozsáhlá kniha pro všechny, kdo se chtějí orientovat v džungli indexů a tříd aktiv. Srozumitelně jsou vysvětleny akciové indexy, dluhopisové indexy, měny & úroky, drahé kovy & suroviny, volatilita a hedgefunds. Poprvé jsou v jedné knize podrobně a systematicky prezentována všechna důležitá podkladová aktiva, na která již byly emitovány investiční certifikáty nebo warranty. Kromě všech již dobře známých indexů se čtenář dozví, co se skrývá za "exotickými" tržními barometry, jako jsou například "AMEX Gold Bugs" nebo "NIFTY 50", a získá důležité informace o nejlepších certifikátech. Tato kniha chce čtenářům přiblížit 150 nejdůležitějších investičních trhů a ukázat, jak lze optimálně investovat do jednotlivých tříd aktiv.

Trávit čas knihou Asset Guide! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Asset Guide a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Assets | Stellar Developers

This Mass Effect 3 War Asset Guide will list all the currently discovered assets and where you can obtain them. Note, collecting all of these drastically increases your chance of the perfect ending. To be able to achieve the perfect ending, you need to get 5000+ military strength.
This Tutorial will cover tips and tricks for properly texturing and creating your asset. This guide is more on generalization of texturing and asset creation concepts. For more detailed information on how to actually create models here are 2 guides for 3DS Max or Blender.