Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Ján Cirák

NÁZEV SOUBORU: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.pdf

POPIS

Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň vypĺňa aj medzeru, ktorá na slovenskom knižnom trhu v tejto špecifickej oblasti práva už niekoľko rokov existuje. Komentár pomerne detailne analyzuje jednotlivé zákonné ustanovenia, ktoré sa v právnej praxi pri aplikácii tohto zákona často vykladajú rôzne a nesprávne. Keďže predmetný zákon bol prijatý ešte v roku 1993, pričom jeho primárnym cieľom bola predovšetkým privatizácia štátneho a komunálneho bytového fondu, problémových ustanovení je aj vzhľadom na viacero kontroverzných a rozporuplných novelizácií značné množstvo.

Trávit čas knihou Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri ...

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento zákon v aktuálnom znení vám prináša Systém ASPI - najpoužívanejší právny systém v Slovenskej republike, ktorý obsahuje komplexné právne informácie zo všetkých odborov práva, so všetkými potrebnými súvislostiami. Kvalitná užívateľská podpora.
Dňa 13.9.2018 parlament schválil novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov vyšla pod číslom 283/2018 Z. z., zmeny nadobudnú účinnosť dňom 1. novembra 2018. Počas legislatívneho procesu sa návrh zákona vyvíjal a v podobe ako ho schválil parlament z nej ...