Magister Theodoricus

Peticenemocnicesusice.cz Magister Theodoricus Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

AUTOR: Jiří Fajt

NÁZEV SOUBORU: Magister Theodoricus.pdf

POPIS

Autorům této reprezentativní publikace šlo především o kompletní interpretaci složité výzdoby hradu Karlštejna, vybudovaného jako architektonická pokladnice korunovačních klenotů Karla IV, v kontextu politických i duchovních ideí tehdejší Evropy. Největší pozornost je soustředěna na Mistra Theodorika, dvorního malíře Karla IV. Těmito tématy se zabývá hned několik odborných statí. Jádrem celé monografie je katalogová část, v níž je reprodukována kompletní malířská výzdoba kaple sv. Kříže, tvořená 129 deskovými obrazy Mistra Theodorika, triptychem Tommasa de Modena, nástěnnými malbami a kresbami na omítce. Kniha dále obsahuje edice archivních pramenů a sekundární literatury. V závěru jsou zařazeny restaurátorské analýzy.

Magister Theodoricus je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Fajt. Přečtěte si s námi knihu Magister Theodoricus na peticenemocnicesusice.cz

Magister Theodoricus - Jiří Fajt | Knihy Dobrovský

V roce 1365 se stal prvním představeným Cechu pražského malířského bratrstva. V historických pramenech bývá nazýván také Master Theoderic, Mgr Theod, Magister Theodoricus, Theodoricus pictor i Mistr Dětřich. Je nejstarším českým malířem, jenž je znám pod svým vlastním jménem.
Le fonti documentarie testimoniano nell'anno 1359 la prima testimonianza di Magister Theodoricus in qualità di maler imperialis.Nel 1365 è documentato il pagamento della tassa di appartenenza alla corporazione dei pittori di Praga, mentre in data 28 aprile 1367 un documento imperiale lo conferma pittore di corte e ne loda l'opera nella cappella della Santa Croce del castello di Karlštejn.