Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí

Peticenemocnicesusice.cz Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Gabriel Droppová

NÁZEV SOUBORU: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí.pdf

POPIS

Publikácia pomôže predovšetkým učiteľkám a učiteľom materských škôl. Ponúka komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky: podmienky ovplyvňujúce rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa materskej školy, hodnotenie úrovne grafomotorického záznamu dieťaťa, spôsoby skvalitnenia schopností dieťaťa v hudobno-sluchovo-pohybových aktivitách, ako aj podnety na rôzne zaujímavé projekty.>Metodika obsahuje aj veľké množstvo ukážok námetov na pracovné listy, usporiadané v postupnosti jednotlivých grafomotorických vzorov (bod, vertikálne línie, horizontálne, kombinované a lomené línie, krúživé pohyby...). Jej cieľom je teoretické i praktické zdokonalenie predškolských pedagógov, bude však užitočnou pomôckou aj pre elementaristov, odbornú verejnosť a poslucháčov vysokých škôl pedagogického zamerania.Metodika je schválená Ministerstvom školstva SR.

Trávit čas knihou Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí ...

Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí pomáha predovšetkým učiteľkám a učiteľom materských škôl. Ponúka komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky: podmienky ovplyvňujúce rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa materskej školy, hodnotenie úrovne grafomotorického záznamu dieťaťa, spôsoby skvalitnenia schopností dieťaťa v hudobno ...
Podobné jednotky. Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách / Autor: Uváčková, Ilona, et al. Vydané: (2012) Škôlka hrou : výchovno-vzdelávacia činnosť : jar : odborná metodická príručka pre didaktickú prax v materských školách s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód / Autor: Ballonová, Blažena, et al ...