Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu

Peticenemocnicesusice.cz Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Petr Bukovjan

NÁZEV SOUBORU: Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu.pdf

POPIS

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední řadě také o svůj zdravý rozum. Leč rozhodnutí soudů dopadají jen na vybrané záležitosti, které se staly předmětem sporu, vyjádření ministerstev a jiných podobných úřadů je poskrovnu, nejsou závazná a často ani dostupná, komentáře k právním předpisům nebo jiné naučné knihy se mnohdy vyhýbají skutečné praxi a ne všichni si troufají spolehnout se na svůj úsudek (tím spíše, když za porušení povinnosti hrozí vysoká pokuta). Tento sborník chce být další možnou alternativou. Jak vyplývá již z jeho samotného názvu, zahrnuje stanoviska, v nichž se nechodí „kolem horké kaše“. A chodit ani nemůže, protože je tvořili lidé, kterým je pracovní právo velmi blízké a kteří se potýkají se stejnými problémy jako Vy. V těch stanoviscích najdete jak soudní judikaturu, tak některá vyjádření ústředních správních úřadů, především ale upřímnou snahu dobrat se odpovědí na konkrétní otázky. Nejlépe skrze zdravý rozum.

Trávit čas knihou Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu (Petr ...

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztah - Bukovjan Petr - V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro ro
Wolters Kluwer CZ, Prague, Czech Republic. 1,350 likes · 30 talking about this. Přední poskytovatel právních a ekonomických informací. Pokrývá oblasti práva, daní, účetnictví, mzdové oblasti,...