Trestní právo hmotné - zvláštní část

Peticenemocnicesusice.cz Trestní právo hmotné - zvláštní část Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Marek Fryšták

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné - zvláštní část.pdf

POPIS

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je samozřejmě použitelná i pro studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou v základních rysech blíže seznámit.

Trestní právo hmotné - zvláštní část je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marek Fryšták. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo hmotné - zvláštní část na peticenemocnicesusice.cz

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6 ...

a) trestní právo hmotné (materiální) - obsahuje normy o podmínkách a způsobech trestání - vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají - hlavním pramenem je trestní zákon : I) část obecná - základní podmínky trestní odpovědnosti II) zvláštní - všechny trestné činy
Trestní právo hmotné. Zvláštní část - Josef Kuchta. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ...