Trestní právo hmotné - zvláštní část

Peticenemocnicesusice.cz Trestní právo hmotné - zvláštní část Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Marek Fryšták

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné - zvláštní část.pdf

POPIS

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je samozřejmě použitelná i pro studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou v základních rysech blíže seznámit.

Trestní právo hmotné - zvláštní část je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marek Fryšták. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo hmotné - zvláštní část na peticenemocnicesusice.cz

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. - 7 ...

Trestní právo hmotné TRESTNÕ ODPOVÃDNOST PR¡VNICK›CH OSOB ZMÃNY V TRESTNÕCH Z¡KONECH PO 1. 1. 2010 ttrestni pravo hmotne.indd 3restni pravo hmotne.indd 3 111.10.2012 11:11:351.10.2012 11:11:35
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Jiří Jelínek a kolektiv Praktikum z trestního práva - 6. aktualizované a doplněné vydání ...