A Guide to Active English Conversation

Peticenemocnicesusice.cz A Guide to Active English Conversation Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Sergej Tryml

NÁZEV SOUBORU: A Guide to Active English Conversation.pdf

POPIS

Publikace renomovaného autora přináší studujícím moderní spojení klasické tématické konverzace pro pokročilé s důrazem na aktivní načerpání slovní zásoby a procvičování schopnosti vyjadřovat se bohatším jazykem. Kniha obsahuje 52 konverzačních okruhů běžného života. Každá kapitola sestává z úvodního článku, slovníku a cvičení testového typu. Nejdůležitějšími částmi kapitol jsou slovníky. Lexikální jednotky nejsou řazeny abecedně, nýbrž podle jejich sémantických vztahů. Předností tohoto řazení je, že naznačuje a předkládá fabuli a pročítáním těchto odstavců si čtenář pomocí uvedených slov či frází tvoří svou výpověď. Je metodicky veden k samostatnému projevu, stimulován navrženým lexikem. (Přičemž však nemusí použít všechna navržená slova a fráze.) Opakovaným čtením a aktivním projevem pak upevňuje čtenář své dovednosti. Tento metodický přístup je považován za vhodný, efektivní a nejpřijatelnější zvláště proto, že je založen na významu slov a slovních spojení. Kniha je určena pro pokročilé studenty jazyka.

A Guide to Active English Conversation je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Sergej Tryml. Přečtěte si s námi knihu A Guide to Active English Conversation na peticenemocnicesusice.cz

The Ultimate Guide to Fluency in English Conversation ...

These English listening comprehension tests will test your ability to understand short conversation in English - very hard level. After finishing a test, you can review your answers. Directions: You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer questions about what the speakers say in each conversation.
-Many different English conversation topics and most common English phrases. They will help you in practicing how to speak English correctly and fluently . The chapter on slangs is also very interesting because it familiarises you with the usage of latest way of speaking in the modern world.