A Guide to Active English Conversation

Peticenemocnicesusice.cz A Guide to Active English Conversation Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Sergej Tryml

NÁZEV SOUBORU: A Guide to Active English Conversation.pdf

POPIS

Publikace renomovaného autora přináší studujícím moderní spojení klasické tématické konverzace pro pokročilé s důrazem na aktivní načerpání slovní zásoby a procvičování schopnosti vyjadřovat se bohatším jazykem. Kniha obsahuje 52 konverzačních okruhů běžného života. Každá kapitola sestává z úvodního článku, slovníku a cvičení testového typu. Nejdůležitějšími částmi kapitol jsou slovníky. Lexikální jednotky nejsou řazeny abecedně, nýbrž podle jejich sémantických vztahů. Předností tohoto řazení je, že naznačuje a předkládá fabuli a pročítáním těchto odstavců si čtenář pomocí uvedených slov či frází tvoří svou výpověď. Je metodicky veden k samostatnému projevu, stimulován navrženým lexikem. (Přičemž však nemusí použít všechna navržená slova a fráze.) Opakovaným čtením a aktivním projevem pak upevňuje čtenář své dovednosti. Tento metodický přístup je považován za vhodný, efektivní a nejpřijatelnější zvláště proto, že je založen na významu slov a slovních spojení. Kniha je určena pro pokročilé studenty jazyka.

Trávit čas knihou A Guide to Active English Conversation! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu A Guide to Active English Conversation a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

English Conversation Practice - Apps on Google Play

Learn to have deep English conversations with an advanced English phrases listening practice video lesson so you can speak English confidently! AEP 2 - Advanced English Expressions Learn advanced English expressions with an advanced English phrases listening practice video lesson so you can sound more like a native English speaker!
Listen to Free Conversations in English - English Listening Practice. If you want to learn English fast, then you need to listen more. Listen as much as you can. It is one of the best ways to ...