Hravá matematika 8

Peticenemocnicesusice.cz Hravá matematika 8 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Hravá matematika 8.pdf

POPIS

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování. Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu žáků. Úlohy různých vědomostních úrovní. Souhrnné testy na konci každé kapitoly. Shrnutí celého učiva daného ročníku.Pracovní sešit obsahuje kapitoly:Opakování ze 7. ročníkuMocniny a odmocninyPythagorova větaVýrazy a mnohočlenyMocniny s přirozeným mocnitelemLineární rovniceZáklady statistikyOpakování z geometrieKruh, kružnice, válecKonstrukční úlohy

Trávit čas knihou Hravá matematika 8! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Hravá matematika 8 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Výsledky a řešení : : Učebnice Prodos

Hravé diktáty 5 Hravé diktáty 6 Hravé diktáty 7 Hravé diktáty 8 Hravé diktáty 9 Hudobná výchova 5 - učebnica Slovenčinárske finty Finty zo slovenčiny výhodne Slovenský jazyk 2 - učebnica Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit Hravá čítanka 2 - pracovný zošit Čítanie s porozumením 1 - Básničky z chladničky Čítanie s porozumením 3 - Berta a jej kamaráti Čítanie ...
hravÁ matematika 9 pracovní sešit pro 9. ročník zŠ ... i. opakovÁnÍ z 8. roČnÍku 2 ii. soustavy rovnic 13 iii. funkce 27 iv. lomenÉ vÝrazy 43 v. opakovÁnÍ z geometrie 62 vi. podobnost 72 vii. jehlan, kuŽel, koule 80 viii. goniometrie 93 ix. finanČnÍ matematika 105