Krutý kontinent

Peticenemocnicesusice.cz Krutý kontinent Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Keith Lowe

NÁZEV SOUBORU: Krutý kontinent.pdf

POPIS

Jedinečná kniha o Európe krátko po druhej svetovej vojne zachytáva široké spektrum konfliktov, ktorými kontinent prešiel približne v rozmedzí rokov 1944 až 1949. Koniec vojny priniesol explóziu nového násilia naprieč celou Európou.Väzni zabíjali svojich väzniteľov, odbojári zabíjali a pranierovali kolaborantov. Etnické čistky, občianske vojny, znásilňovanie a zabíjanie boli bežné v dňoch, mesiacoch aj rokoch po oficiálnom skončení vojny. Kniha britského historika skúma Európu hnanú túžbou po pomste. Krutý kontinent je šokujúcim portrétom doteraz nepovšimnutej doby bezprávia a hrôz. Ako píše autor, je len akýmsi príjemným mýtom, že akonáhle skončila druhá svetová vojna, všetko sa vrátilo do normálu. Všetko, čo existovalo pred vojnou, bolo zničené, a to nehovoríme iba o dopravnej infraštruktúre, budovách či fabrikách, ale o celom predvojnovom živote. Povojnové roky sa niesli v znamení presídľovania, posúvania hraníc, ale trebárs aj zbavovania sa nepohodlných detí, ktoré v mnohých krajinách zostali po nemeckých vojakoch. Kniha Krutý kontinent je prvá veľká syntéza o danom období, ktorá ukazuje, že podobné dianie a chaos existovali takmer všade v Európe.

Trávit čas knihou Krutý kontinent! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Krutý kontinent a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha Krutý kontinent Európa krátko po druhej svetovej ...

Krutý kontinent je veľmi potrebná kniha o dianí v Európe po skončení II. svetovej vojny. Kniha o zatváraní očí pred utrpením Židov, ignorovaní bolesti a straty komunity tých, ktorí prežili koncentračné tábory a nezriedka ostali na svete sami. Etnické čistky sa ale nezamerali len na Židov.
Keith Lowe: Krutý kontinent (knižná ukážka) Ak bolo kradnutie a ilegálny obchod vážnym problémom v celej Európe, potom všadeprítomná hrozba násilia bola krízou. Už som spomenul, že extrémne násilie bolo pre mnohých bežnou dennou záležitosťou.